Contract onbepaalde duur - jobtime voltijds

Wij van Jessa zijn echte hartverwarmers. Innovatieve toekomstdenkers ook, die samen van Jessa een zieken-thuis maken. Een warm verhaal waar meer dan 3.450 medewerkers elke dag aan verder schrijven. Een verhaal dat bovendien verder reikt dan de ziekenhuismuren van onze vier campussen in Hasselt en Herk-de-Stad. Want dankzij het ziekenhuisnetwerk Andreaz kunnen we onze beste zorgen nog dichter bij alle patiënten brengen. En dat onze kwaliteitslat hoog ligt, blijkt uit onze internationale accreditatie.

Ons ziekenhuis is op zoek naar een ervaren en gedreven manager administratieve processen om ons team te versterken. De manager administratieve processen zal verantwoordelijk zijn voor het beheer en de optimalisatie van alle administratieve processen binnen het ziekenhuis. De ideale kandidaat heeft ervaring in een leidinggevende rol in de gezondheidszorg en heeft uitgebreide kennis van administratieve processen.

De manager administratieve processen is werkzaam binnen de dienst financiën & administratie en rapporteert aan de financieel & administratief directeur.

 

Functie

Als manager administratieve processen ben je verantwoordelijk voor diverse administratieve processen:

 • Tarificatie en facturatie (mutualiteiten, patiënten en verzekeringen)
 • Honorariabeheer
 • Debiteurenbeheer

Concreet heb je hierbij volgende opdrachten:

 • Je zorgt vanuit een helikopter-view voor een efficiënte aansturing, planning en coördinatie van de diverse administratieve processen;
 • Je zorgt voor de globale leiding van bovenstaande diensten met focus op processen, mensen en middelen;
 • Je geeft hierbij leiding aan een team van +/- 20 medewerkers en hebt voldoende aandacht voor de ondersteuning van je team. Met een projectmatige aanpak waak je erover dat de resultaten binnen de vooropgestelde deadlines behaald worden. Je besteedt ook de nodige aandacht aan change management;
 • Je laat de administratieve processen uitvoeren conform de regelgeving en interne afspraken binnen Jessa. Hierbij besteed je bijzondere aandacht aan digitalisering, kansen tot optimalisatie en werk je steeds in nauw overleg met diverse andere betrokken diensten van het ziekenhuis. Je bewaakt en bevordert hierbij de tweerichtingscommunicatie;
 • Je ondersteunt ook de financieel & administratief directeur bij de afstemming van de diverse processen binnen het ziekenhuis en met diverse externe partners;
 • Je volgt de ontwikkelingen in beleid en wetgeving op, in het bijzonder de ziekenhuiswet en de RIZIV-regelgeving, en zorgt voor adequate toepassing hiervan. Je vertaalt de ontwikkelingen in concrete acties ten behoeve van het facturerings- en inningsproces;
 • Je treedt op als expert op het domein van de administratieve processen waarbij je je kennis up-to-date houdt door regelmatig deel te nemen aan relevante workshops, seminaries, werkgroepen. Je deelt de opgedane kennis en formuleert beleidsmatige adviezen voor de diverse domeinen;
 • Je zorgt voor een structurele aanpak van het beheer van de ondersteunende software en de koppelingen met andere systemen;
 • Je ziet toe op de opmaak en onderhoud van procedureboeken en zorgt ervoor dat alle wettelijke verplichtingen nagekomen worden, in overleg met andere diensten;
 • Je creëert methodieken die een periodieke opvolging van de targets van de verschillende diensten weergeven (o.a. door het bepalen van KPI’s) ter ondersteuning van de beleidsvoering;
 • Je zorgt in overleg met de collega’s stafmedewerkers en leidinggevenden binnen dienst Financiën & administratie en de manager business information voor betrouwbare en doelgerichte rapportering op structurele wijze. Je ondersteunt daarmee beleidsvragen van het management, artsen en directie.

Profiel

 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een masterdiploma in een economische richting;
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie en een grote affiniteit met de financieel-administratieve aspecten van de ziekenhuissector;
 • Je hebt kennis van ziekenhuisfinanciering en -wetgeving met in het bijzonder de RIZIV-regelgeving;
 • Je hebt een groot inzicht in diverse administratieve bedrijfsprocessen en hoe software dit kan ondersteunen. Je maakt je eigen met tools die gangbaar in je domein (bv. gevorderde kennis xls);
 • Een bijkomende opleiding in management en beleid gezondheidszorg, een uitgebreide aantoonbare ervaring in operations management, proces re-engineering of lean management zijn zeker een troef;
 • Je bent flexibel ingesteld en werkt in functie van de gestelde doelen;
 • Je draagt efficiënt en constructief samenwerken hoog in het vaandel;
 • Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden zodat je ook een volwaardige gesprekspartner kan zijn voor artsen, directie en Raad van Bestuur.

Aanbod

 • Een boeiende, gevarieerde functie binnen een enthousiast team met ruimte voor creativiteit, opleiding en vorming
 • Mogelijkheid tot thuiswerk
 • Een verloning in overeenstemming met de verantwoordelijkheden van de functie
 • Hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, groepsverzekering, fietsvergoeding.

 

Interesse?

Bezorg ons dan je kandidatuur door online te solliciteren via onze website www.werkenbijjessa.be. Gelieve je CV met motivatiebrief en een kopie van je diploma mee te sturen.

Voor meer informatie i.v.m. de functie kan je terecht bij Financieel & administratief directeur a.i. Gerd Callewaert, 0494 25 08 65.

Voor algemene informatie omtrent de selectieprocedure kan je terecht bij Désirée van Tol, dienst Werving & Selectie - 011 33 52 59 of mail desiree.vantol@jessazh.be.